Anatol og kvinderne - Syv en-aktere

Af: Arthur Schnitzler, Kim N. Jensen (redaktør), Peter Nansen (oversætter), Kim N. Jensen (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

I Arthur Schnitzlers Anatol-scener lever amouretternes og separatkabinetternes og ungkarlehjemmenes letsindige Wien i sidste del af 1800-tallet, og her møder vi den unge, evigt forelskede - temmelig narcissistiske og udi egen opfattelse ret kompromisløse kvindekender - Anatol, og oplever i brudstykker hans forhold til syv forskellige kvinder, vittigt og kynisk kommenteret af hans ven Max.

De syv små skuespil har så vidt vides aldrig været udgivet i deres helhed på dansk - den mest komplette udgave er Peter Nansens oversættelse af fem af dem i bladet "Tilskueren" fra 1912-13, der også er benyttet som forlæg her - en oversættelse, der er blevet betegnet som "lige så god som originalen".

Denne udgaver medtager også de to enaktere, Nansen ikke oversatte - Mindestene og Dødskvaler - således at der her foreligger en fuldstændig udgave.

Yderligere informationer