Herredet

Af: Thorkild Gravlund, Kim N. Jensen (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

Beendt Skaves opvækst og ungdom er præget af den brydningstid, han lever i. Han er splittet mellem den frisindede grundtvigianisme i hjemmet og nabolandsbyens mere firkantede Indre Mission uden at føle sig helt hjemme hos nogen af dem, sympatiserer med farbror Eriks gammeldags syn på tingene, men viger tilbage for ansvaret ved at overtage dennes ligeså gammeldags drevne slægtsgård. Ægteskabet med den indremissionske udbryder Ellen får ham dog efterhånden på rette vej, men først må han en tur omkring forskellige embeder i sognet og bliver valgt også ind i Folketinget, hvor han på skift er medlem hos de forskellige partier, men heller ikke dér rigtigt føler at nogen af dem er det rette sted for ham.

Thorkild Gravlund var både forfatter og historiker, og Bent Skaves historie er også et samfundsbillede fra et landsbysamfund på Vestsjælland i årene omkring 1900-1920.

Yderligere informationer