Den klagende brønd - M. R. James sidste fortællinger

Af: Montague Rhodes James, Kim N. Jensen (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

Efter samlingen "En advarsel til de nysgerrige", som udkom i 1925, skrev M. R. James endnu nogle få uhygge-historier, som for nogles vedkommende blev optrykt i en samling med titlen "The Collected Ghost Stories of M. R. James" fra 1931, mens andre aldrig nåede at udkomme i bogform. Disse "sidste fortællinger" er samlet i denne udgave, og dermed findes alle forfatterens "ghost stories" – når undtages nogle få korte fragmenter, som aldrig rigtigt når at komme på vingerne – på dansk.

Indhold:
 • Der var engang en mand, som boede ved en kirkegård
  – er titlen på en historie, som en figur i Shakespeares "Et vintereventyr" begynder på, men ikke kommer videre med. Dette er M. R. James forestilling om, hvordan den ville lyde.
 • På idrætspladsen ved Eton efter mørkets frembrud
  – foregår der sære ting i midsommernatten.
 • Den klagende brønd
  – En flok spejdere på lejr får besked om at holde sig fra en vis forladt gård i nærheden. Det er der selvfølgelig en af dem, der ikke kan.
 • Rotter
  – Er det rotter, som får sengetæppet i det tomme aflåste værelse på det hyggelige pensionat til at bevæge sig - eller er det noget andet?
 • Eksperimentet
  – En moder og hendes søn prøver ved uhellige midler at komme på sporet af mandens (formentlig) efterladte formue.
 • Om livløse genstandes ondskab
  – Føler du dig også ind imellem forfulgt af døde og - så vidt vides - ubevidste genstande?
 • En vignet
  – Hvad er det, som forsøger at komme ind i haven i skumringen?
 • Heksen i Fenstanton
  – To unge lærere ved King's College dyrker de forbudte kunster. For at få magt over mørkets magter, drager de en nat ud for at skaffe sig visse effekter fra en nylig afdød heks' grav.
 • Historier, jeg har forsøgt at skrive
  – er egentlig ikke en spøgelseshistorie, men et lille fascinerende indblik i forfatterens tankegange.

Montague Rhodes James - også kendt som M. R. James - var en engelsk forfatter af gysere og spøgelseshistorier. Han blev født i Kent i England i 1862, og voksede op i faderens præstegård i grevskabet Suffolk, som en del af hans senere fortællinger er henlagt til. Han blev uddannet på King's College i Cambridge, hvor han senere var leder af det ansete Fitzwilliam Museum ved Cambridge (1893-1908), han var "provost" ~ prorektor – ved King's College i Cambridge (1905-1918) og senere Eton College (1918-1936). Hans speciale var middelalderen, og han udførte en katalogisering af Cambridges enorme samling af middelaldermanuskripter, som stadig genoptrykkes og benyttes, oversatte de apokryfe skrifter i det ny testamente, bidrog til fundet af middelalderklosteret Bury St. Edmunds i Suffolk, og meget andet.

Og ind imellem fandt han på spøgelseshistorier. Hans 'ghost stories' var egentlig kun skrevet for morskabs skyld til oplæsning ved jule-komsammen'er i Cambridge og Eton, men han lod sig overtale til at lade dem trykke i forskellige blade og fik dem efterhånden udgivet i fire små samlinger. I dag er det netop disse historier, han huskes for uden for engelske akademikerkredse, og som har inspireret en mængde andre forfattere, fra H. P. Lovecraft til Stephen King. Han døde på Eton i 1936.

Yderligere informationer