Andre vinkler på ledelse og organisation - Festskrift til Jens Genefke

Af: n a, Ole Øhlenschlæger Madsen (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

Bogen afspejler professor Jens Genefkes mangesidige berøringsflader og hans mang­e­årige arbejde i brydningsfladen mellem virksomhedsledelsens teori og praksis.   Bidragyderne har i flere tilfælde brugt mulig­heden for at fremlægge anderledes synsvinkler på udviklingen inden for ledelse og organi­sation.  De 14 bidrag rækker således fra en generel kritik af den nationale satsning på teknologi (Agersnap) til specifikke diskus­sioner af ledelsesteoretiske emner såsom budgettets ændrede betydning samt nye krav til organisationsstruktur, "boundary spanning" og mangfoldighedsledelse (Bukh, Sørensen, Søndergaard, Hildebrandt). I tre bidrag reflekterer praktiserende konsulenter over deres erfaringer med organisationsændringer og personaleledelse (Holmgren, Andersen, Engelbrecht), og tre andre handler om at identificere muligheder og at skabe betingel­serne for "entrepreneur­ship" (Blenker, Nielsen, Rind Christensen). De sidste bidrag handler om markedsføring med duale distributions­kanaler, det økologiske marked og de nye tiders publicering (Mols, Vestergaard, Hørlück).

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • 188

 • Aarhus Universitetsforlag

 • 9788779348929

 • 01-01-2005

 • Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse