Artikler & Foredrag

Af: Tom Smidth

Læseprøve

Beskrivelse

Tom Smidth (1987-1942) begyndte sin litterære løbebane i 1908, hvor han som student i Heidelberg sendte artikler til Aalborg Stiftstidende om studenternes forhold i Tyskland. I 1911 finder vi ham i Nibe, hvor han får udgivet en række artikler i Nibe Folkeblad – seks i alt. Disse skrifter er præget af en stor og ydmyg kærlighed til naturen i og omkring Nibe Under sit studieophold i Tyskland støder han på forfatteren og dramatikeren Friedrich Hebbel, om hvem han skriver et langt og følelsesladet foredrag i 1913. I 1920'erne er Tom Smidth som ægtemand og far især optaget af at skrive digte og noveller ved siden af sit job som redaktør og oversætter ved Martins Forlag. I 1928 skriver han igen en række artikler til Aalborg Stiftstidende under fællestitlen Mine minders by. Også det nye medium radioen beskæftiger Tom Smidth. En række af hans noveller og digte bliver oplæst af ham selv. I hans senere år får han opført tre af sine egne hørespil og oversættelser af flere andres. Også foredrag af ham sendes ud i æteren, bl.a. et foredrag om den amerikanske forfatter Jack London i 1929, om Teatret i Randers i 1932 og om den østrigske skuespiller Ferdinand Raimund i 1939. Nærværende udgivelse medtager to færdige, men tilsyneladende upublicerede foredrag, hvis manuskripter befinder sig i Det Kongelige Bibliotek: Lappobevægelsen, et udateret politisk foredrag, som ud fra indholdet kan dateres til 1930. Født af danske forældre, udstationerede i Finland og her opvokset, har Tom Smidth et indgående kendskab til de finske befolkningsgrupper, deres dagligdag og politiske præferencer, som blandt andet er affødt af, at staten Finland først fik sin selvstændighed efter første verdenskrigs afslutning i 1918. Mellem 1940 og 1942 skrev Tom Smidth et foredrag: Om Oversættelser. Heri harcelerer han over de i hobetal udgivne dårlige danske oversættelser, der ikke på nogen måde yder originalerne sproglig retfærdighed – og refererer som modsætning hertil til nogle få gode oversættelser – og beskedent nok nævner han ikke sine egne... Allerede i 1921 beskæftigede Tom Smidth sig med litterære emner og skrev en mindre artikel om prosadigte. I 1925 skrev han et længere forord til en ny udgave af Flauberts Fru Bovary. Efter den store salgssucces for 1. udgave af Artikler & Foredrag, udsender forlaget i år en ny udgave med tre hidtil utrykte artikler. Med disse tre artikler tilføjet er alle Tom Smidths eksisterende artikler og foredrag hermed tilgængelige som e-bog.

Yderligere informationer