Blade af kobberstikkunstens historie

Af: Emil Bloch

Læseprøve

Beskrivelse

Kobberstik er en af de første metoder til at masseproducere billeder, og traditionen går flere hundrede år tilbage i tiden. Emil Bloch, der i flere år var inspektør ved Den Kongelige Kobberstiksamling, fortæller her om denne særlige kunstart, hvis oprindelse endnu ikke er helt afdækket. Den dukker op flere forskellige steder i Europa, uden at det er tydeligt, om den stammer fra en bestemt opfinder, eller om den er opstået flere forskellige steder uafhængigt af hinanden. Emil Bloch beretter om de typiske motiver, den særlige kunstarts udvikling gennem århundrederne, og hvilken rolle den har spillet gennem tiden. Emil Bloch (1836-1914) var dansk kunsthistoriker og var i en lang årrække direktør for Statens Museum for Kunst. Han var især interesseret i kobberstikkunstens historie og var i en årrække adjungeret inspektør for Den Kongelige Kobberstiksamling. Han udgav en lang række bøger om kunsthistorie og blev Ridder af Dannebrog i 1885 og Dannebrogsmand i 1897. Han var bror til maleren Carl Bloch.

Yderligere informationer