"De Kreative Mellemrum" - Bliv et kreativt skabende menneske

Af: Marie Elisabeth A. Franck Mortensen, Helene Franck Mortensen

Læseprøve

Beskrivelse

Oplev inspirationsbogen ”De Kreative Mellemrum” – Bliv et kreativt skabende menneske af forfatter, foredragsholder og kunstner Marie Elisabeth A. Franck Mortensen. Bogen skal hjælpe mennesker med at udvikle deres kreative egenskaber og dermed løfte og bringe dem videre i livet. Bogen skiller sig dog væsentligt ud fra andre bøger om kreativitet og selvhjælp ved at tilbyde en unik kombination af selvbiografi og positiv livsfilosofi samt konstruktive, kreative metoder og vejledning til personlig udvikling. Hovedbudskabet i bogen er, at man skal lære at tage ansvar for sit eget liv og blive bevidst om, at man er et kreativt skabende menneske. Hvis man møder modstand i livet, er det vigtigt ikke at se sig selv som offer, men i stedet prøve at skabe forandringer. Dette kan ske ved, at man ændrer sin indstilling og sit syn på tingene. Og det kan faktisk lade sig gøre at komme igennem selv de værste kriser ved at fokusere på de positive sider og nye muligheder og ved at bruge kreativiteten og fantasien. Bogen kan i høj grad bruges som inspiration i økonomiske krisetider, og erhvervslivet har da også vist stor interesse, da man her til stadighed er på jagt efter nye, kreative muligheder og nytænkning for at komme videre ud af krisen. Ideerne i bogen kan bruges til at ændre fastgroede handlemønstre og tankegange, så virksomhederne kan lære at være kreativt skabende og dermed skabe mervækst. Uddrag fra pressemeddelelsen ved bogens udgivelse: ”DE KREATIVE MELLEMRUM” - UANEDE NYE MULIGHEDER Krise og modgang kan skabe kreativitet, hvis du flytter dit fokus over på ”De Kreative Mellemrum”. Er du klar til et positivt løft og mere kreativitet i din hverdag, i familien eller på jobbet, så kan bogen om ”De Kreative Mellemrum”- Bliv et kreativt skabende menneske være et anderledes redskab, der kan bringe dig videre i livet, uanset hvor du er. Foredragsholder, forfatter og mosaikkunstner Marie Elisabeth A. Franck Mortensen har skabt begrebet ”De Kreative Mellemrum”, som betegner det nærværsrum, som eksisterer mellem alting. Det er dette ”Kreative Mellemrum”, du skal rette dit fokus på, hvis du ønsker at skabe forandringer i dit liv, ændre på fastlåste problemstillinger, tænke nyt, eller bare trænger til et løft. Marie Elisabeth A. Franck Mortensen har sin baggrund i kunstens verden og har i mange år lavet en bred vifte af udsmykningsopgaver i flisemosaik. Tusindvis og atter tusindvis af fliser er blevet knækket i en evig fordybelse af de uendelige muligheder, der ligger i at skabe ny struktur, nye ”Kreative Mellemrum”. Erfaringerne fra den kreative verden har hun koblet sammen med den kunst, det er at skabe livet. ”Har du et ønske om at forandre og forbedre din tilværelse i fremtiden, uanset på hvilket plan, du arbejder, eller hvad du beskæftiger dig med, så lær at rykke dit fokus over på de mellemrum, der findes mellem alting – mellem dig og din kollega/chef/ægtefælle/barn/virksomhed/produkt o.s.v. Lær at skabe nye ”Kreative Mellemrum” i alt, hvad du har med at gøre. For der er altid ti nye døre, der åbner sig, når vi lærer at rykke vores opmærksomhed. Og du bliver dermed bevidst omkring det at være et kreativt skabende menneske,” siger ekspert i ”De Kreative Mellemrum”, Marie Elisabeth A. Franck Mortensen. Fagligt byder bogen på fire metoder at arbejde med kreativitet, som kan bruges til inspiration i livet. Den kreative viden og den positive livsfilosofi, der kommer til udtryk i bogen, henvender sig til en bred målgruppe, og ideerne kan kobles over på det at have med en familie at gøre såvel som en personalegruppe, en virksomhed eller udviklingen af et produkt. Bogen er lettilgængelig og fyldt med hverdagsanekdoter, som giver eksempler på, hvordan forfatteren selv har arbejdet med det at skabe hjem, job, kæreste, produkter, håndteret krisesituationer osv. Desuden er den fyldt med farverige fotos af en bred vifte af kunstnerens egne værker, som illustrerer budskabet i bogen. Bogen giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: Hvor kommer ideerne fra? Hvordan kan krise og modgang skabe kreativitet og nytænkning? Hvad vil det sige at indtræde i ”De Kreative Mellemrum”? Hvorfor er det så vigtigt at have mod til at forfølge flow og passion selv i perioder med udfordringer? Marie Elisabeth A. Franck Mortensen udtaler: ”At skabe er ikke forbeholdt kunstnere. Vi skaber alle kunst i vores eget liv. Du er ikke bare kunstneren men også penslen, farverne, lærredet og selve billedet, du skaber. Uanset hvor du er eller hvad, du har gang i.” OM FORFATTERNE: Marie Elisabeth A. Franck Mortensen er født i 1959, opvokset på den jyske hede og bor i dag i Gl. Rye. Er mosaikkunstner, foredragsholder, kreativ konsulent og ekspert i ”De Kreative Mellemrum”. Har en bred, kreativ kunstnerisk baggrund. Har lavet adskillige udsmykningsopgaver. Opbygget et skulpturelt uderum i Gl. Rye, hvor hun har holdt oplæg om kreativitet for mange forskellige faggrupper. Medvirket i indretningsprogrammet ”Our House” på TV2. Undervist i kreativitet og mosaik samt afholdt foredrag og workshop for virksomheder, institutioner og foreninger omkring ”De Kreative Mellemrum” – bliv et kreativt skabende menneske.” Helene Franck Mortensen er født i 1970 og bor i dag i Gl. Rye. Uddannet cand. mag. i engelsk. Arbejder som ghostwriter og freelance oversætter i franckly.dk samt som administrativ partner i CreativeSpaces-fm.com. ”De Kreative Mellemrum” – bliv et kreativt skabende menneske” er hendes debutbog som ghostwriter.

Yderligere informationer