Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - – modsætningsforhold eller fællesskab?

Af: Ole Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

Denne bog handler om centrale, entrepriseretlige retskildespørgsmål. I bogen behandles det hjemmelsproblem, som alle, der har beskæftiget sig med entrepriseretten, er blevet konfronteret med:Hvilken rolle spiller parternes aftale som grundlag for afgørelsen af typiske, entrepriseretlige tvister? Hvilken betydning har det, at derhersker usikkerhed om aftalens nærmere indhold og om de omstændigheder, hvorunder arbejderne skal udføres?I bogens teoretiske del undersøges, i hvilket omfang gængse, kontraktretlige ræsonnementer udgør egnede grundlag for afgørelsen afentrepriseretlige typetvister, og forfatteren peger på, at både deliktretten og visse dele af selskabsretten synes at påvirke afgørelsenaf disse tvister.I bogens praktiske del foretager forfatteren en grundig undersøgelse af udvalgte, entrepriseretlige typetvister under inddragelse af den betydelige rets- og voldgiftspraksispåområdet.Forfatteren er ansat ved Københavns Universitet og har tidligere som advokat arbejdet med entrepriseretten. Det entrepriseretlige hjemmelsproblem er hans disputats.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 470

 • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 • 9788757492187

 • 07-05-2010

 • Bygningsret og anlægsret