Digte

Af: Tom Smidth, Henning Smidth (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I sit relativt korte liv udgav Tom Smidth (1887-1942) fem digtsamlinger i perioden 1920-1925: De skønne Skyer – Martins Forlag 1920 Længslernes Bog – Martins Forlag 1921 Solbilleder i Unge Digteres Foraarsbog, – Klintes Forlag 1922 Hav og Stjerner – Klintes Forlag 1923 Kærtegn – Martins Forlag 1925 Udover ovennævnte fem samlinger publicerede Tom Smidth i årene 1920-1942 en lang række digte i litterære tidsskrifter og aviser. Det er disse, der indgår i nærværende samling, som således supplerer ovennævnte fem bøger. Nærværende samling indeholder 101 digte, som er trykt i kronologisk orden. I denne e-bogsudgave er forfatterens retskrivning bevaret. Tom Smidth tilhørte den gruppe af digtere, som efter første verdenskrig søgte den klassiske skønhed i såvel form (fx madrigal, sonet, villanelle, ritornel) som rim. I flere episke digte skriver han urimet prosa, ofte af stort omfang. Hans sprog er præcist og indeholder en del fremmedord. I Tom Smidths samtid blev hans digte af nogle kritiseret for at være for meget "form" og for lidt "indhold", medens andre fremhævede en fin overensstemmelse mellem indholdet og formen. Med denne e-bog har forlaget Laanshøj – sammen med de fem tidligere publicerede digtsamlinger – udgivet samtlige offentliggjorte digte af Tom Smidth.

Yderligere informationer