Dygtig, dygtigere, dygtigst - Talentudvikling gennem differentieret undervisning

Af: Kirsten Baltzer, Ole Kyed, Poul Nissen

Læseprøve

Beskrivelse

Denne bog stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. Bogen kan læses som et bud på talentudviklende praksis i en inkluderende skole med fokus på undervisningsdifferentiering. I bogens første del udfoldes et forskningsbaseret grundlag, som danner rammen for differentiering i praksis. Her præciseres det, hvilke elever der er tale om, og hvad vi ved om disse børn i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Kapitlerne i bogens anden del er relaterede til praksis ud fra overordnede synsvinkler, der forfølges helt ind i skolens maskinrum: klasseværelset. Eksemplerne i disse mere praksisrelaterede kapitler er udviklet og afprøvet med udgangspunkt i den teoretisk funderede planlægningsramme Undervisningsdifferentieringens ABC. Bogen er skrevet af tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling i skolen:

Yderligere informationer