Erhvervspædagogisk ledelse - Ledelse af læring og kompetenceudvikling

Af: Claus Madsen

Læseprøve

Beskrivelse

Dette er en praksisnær bog, der kan bruges som arbejdsredskab for den enkelte leder eller ledelsesteam. Bogen kommer ind på ledelsens "pligtige" opgaver, blandt andet den årlige handlingsplan for øget gennemførelse, herunder konkretisering og implementering af et Fælles Pædagogisk-Didaktisk Grundlag (FPDG). Desuden er der hjælp at hente til arbejdet med lokale uddannelsesplaner (LUP) og ledelsesarbejdet ud fra de nye vilkår (OK13). Bogen lægger op til, at princippet om vekseluddannelse også bliver til ledernes "egen medicin", således at der skal arbejdes med konkrete afprøvninger, refleksioner, øvelser, drøftelser mv. i bearbejdningen af det erhvervspædagogiske ledelsesstof.

Yderligere informationer