Forældre og praksisfællesskaber i dagtilbud og skoler

Af: Peter Mikkelsen

Beskrivelse

Velfærdssamfundet er under hastig forandring; nogle samfundsforskere taler om, at velfærdssamfundet under indflydelse af neoliberale tanker er i færd med at ændre sig til et konkurrencesamfund. Under disse forandringer ændrer statens rolle sig, og der vedtages og igangsættes reformer, der i stigende grad virker regulerende ind på det enkelte menneskes hverdag. Det gælder både i socialpolitikken, sundhedspolitikken og uddannelsespolitikken. I sidstnævnte er bestræbelsen at sætte Danmark i stand til at klare sig i en globaliseret verden præget af liberalisering og konkurrence. Men der opstår en modsætning mellem på den ene side behovet for styring gennem reformer og på den anden de involverede parters opbakning og medvirken til implementering af reformerne. Dilemmaet er, at risikoen for at interessenterne ikke deler de tanker og værdier, der ligger bag denne styring, og ikke oplever det meningsfuldt at medvirke til at give reformerne liv, stiger, jo mere man fra statens side ønsker at styre og regulere.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • Dansk Psykologisk Forlag A/S

 • 9788771851120

 • 25-09-2015

 • Psykologi, Uddannelse. Pædagogik