HOLBERG PÅ KOMEDIE - Kandestøberens erindringer - Kandestøberens erindringer

Af: Palle Petersen

Læseprøve

Beskrivelse

Introduktion En komedie om Holbergs Komedier! Hvorfra fik den norske professor og forfatter Ludvig Holberg det originale stof og det friske sprog til sin første og mest berømte komedie, Den Politiske Kandestøber? Dette spørgsmål har optaget utallige forskere, siden skuespillet i 1722 for første gang blev opført på Den Danske Skueplads – begyndelsen til Det Kongelige Teater.’ Endelig er mysteriet opklaret! Kandestøbermester Herman von Brehmens håndskrevne erindringer om hans rolle i Ludvig Holbergs liv og levned er for nylig fundet bag en mur i Søro Kloster. Det viser sig, at Herman og hans politiske kollegium på P. Larsens Ølstue var de udspekulerende bagmænd bag Ludvigs forfatterskab. Håndskriftet afslører, at Holberg selv ufrivilligt hat spillet hovedrollen i flere komedier, men at han siden omskrev dem, så folket blev til grin og et oprør mod den enevældige konge fusede ud. Den gulnede håndskrift er skalken Herman Kandestøbers egenhændige krønike om sin rolle som læremester for Ludvig Holberg – fra deres første møde 1702 og frem til opførelsen af Holbergs første komedie, Den Politiske Kandestøber, i 1722. En latterbombe under dansk litteratur og teater! Forfatteren Palle Petersen sammenfattet Herman von Brehmens håndskrift til en forfriskende, folkelig, originalroman om Holberg og hans samtid – heriblandt Frederik den 4., Tordenskjold, Hans Egede og Jeppe på Bjerget. Palle Petersen har skrevet fire store hisatoriskeromaner fra Christian den 4.s tid, også udkommet som trykte bøger og e-bøger: Fandens heks, Christian den 4. i krig og kærlighed, Bødlens Lille Helvede, Dansk koloni i Indieland. Palle Petersen har skrevet mange andre bøger - se: Kraks Blå Bog http://pallepetersen.mono.net

Yderligere informationer