Informationsteknologi niveau D-C

Af: Karl Erik Jakobsen, Per Søvsø Hansen, Laszlo Bochesa, Lotte Pedersen

Læseprøve

Beskrivelse

2. udgave er redigeret i henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser af 6. juni 2007, Informationsteknologi, niveau D og C. I 2. udgave er der desuden foretaget rettelser og tilføjelser som følge af erfaringerne med at bruge bogens første udgave, og brug af Microsoft Office er opgraderet til Office 2007. Som noget nyt er der tilføjet et kapitel med caseopgaver til de enkelte kapitler i bogen. Bogen er baseret på, at pensum til niveau F og E er kendt, og den er struktureret således, at krav til niveau D behandles i den første del af bogen. På niveau D og C behandles emner om styring og udvikling af virksomheden, som er basisviden til brug for opfyldelse af bekendtgørelsens krav om at kunne løse jobrelaterede it-problemstillinger. Bogen er også velegnet til anden undervisning i it, ligesom den kan indgå som supplerende litteratur til en række valgfag.

Yderligere informationer