Involverende læringsevaluering - Når evaluering fremmer læring

Af: Claus Madsen

Læseprøve

Beskrivelse

Denne bog er et oplagt arbejdsredskab til dig, der vil praktisere en elevinddragende læringsorienteret evaluering - herunder med fokus på feedback og vurdering for læring - da den tilbyder konkrete metoder til at omsætte ideer og holdninger til praksis. Hvis din evaluering ikke blot skal blive et øjebliksbillede men kunne styrke elevens læring fremadrettet, er det helt afgørende at anvende evalueringsformer, der bedst muligt understøtter denne læringsproces, hvor både du og eleven ses som deltagere i evalueringen. Hensigten med denne bog er at præsentere nogle metoder, der understøtter denne tilgang i praksis. Bogens første del tilbyder en indføring i sammenhængen mellem evaluering og læring. Anden del består af et omfattende inspirationskatalog af konkrete metoder til at involvere eleverne i læringsfremmende evaluering. Involverende læringsevaluering - når evaluering fremmer læring er henvendt til lærere, ledere, undervisere, trænere, udviklingskonsulenter, procesfacilitatorer og udviklingsledere, som ønsker at fremme og synliggøre elevernes læring gennem involvering af eleverne selv i evalueringsaktiviteter.

Yderligere informationer