Klasseledelsens dilemmaer - Fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik

Af: John Benedicto Krejsler, Lejf Moos, Per Fibæk Laursen, Hanne Knudsen, Helle Bjerg, Sally Anderson, Konstancja Ford, Laura Gilliam, Helle Plauborg, Malou Juelskjær, Dorthe Staunæs, Klaus Kasper Kofod, Ulf Brinkkjær, Marta Brinkkjær, Niels Kryger, Birte Ravn, Christina Jørgensen, Martha Mottelson, Sven Erik Nordenbo, Elsebeth Jensen, Lars Holm, Lotte Rahbek Schou, Frans Ørsted Andersen, John Benedicto Krejsler (redaktør), Lejf Moos (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

Der er stor usikkerhed om, hvad der skal læres i skolen, og hvilke normer der skal gælde for socialt samvær. Der tales om disciplinkrise, og det frygtes, at børnene ikke lærer nok i skolen. Klasseledelse er derfor kommet på dagsordenen – i praksis, pædagogik og politik. På alle niveauer er der fokus på, hvordan der kan skabes ro og orden som baggrund for et læringsorienteret miljø i klasseværelset, samt hvilke midler læreren må have til rådighed og kunne mestre for at håndtere denne opgave. Klasseledelsens dilemmaer bidrager med viden om klassens praksis og forudsætningerne for udviklingen af læringsmiljøet, således at begrebet klasseledelse bedre kan forstås og praktiseres med reference til nordiske pædagogiske traditioner og værdier. Formålet med bogen er således at udvide diskussionen om klasseledelse, så den dækker bredere end lærerens adfærds- og læringsledelse. I bogen belyses klasseledelsens betingethed af: skolens organisering og ressourcer; politiske krav; sociale teknologier (elevplan, test); betydningen af skolens arkitektur og møblering; styringen af følelser og sanser; dynamik i lærerteam; dynamik mellem lærere og elever; betydningen af elevinteresser og ungdomskulturer; elevernes sociale baggrund; evidens og didaktik som ledelsesinstrument; nye krav til inklusion og differentiering; den særlige danske version af skoleklassen som familieagtigt fænomen; udblik til USA og Finland; og der redegøres for klasseledelsens historie fra tugt over disciplin og skældud til nutidens klasseledelse med fokus på såvel evidensinformeret ”viden om, hvad der virker” som på elevens selvledelse. Klasseledelsens dilemmaer er en grundbog i klasseledelse, der sætter klassen og dens ledelse under lup som det strategiske spillerum, lærere og elever må handle indenfor i en kompleks skolekontekst. Bogen henvender sig til alle med interesse for undervisning, læring og ledelse, særligt folkeskolelærere, ledere og studerende på alle niveauer. Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning

Yderligere informationer