Længslernes Bog

Af: Tom Smidth, Henning Smidth (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I sit relativt korte liv udgav Tom Smidth (1887-1942) fem digtsamlinger i perioden 1920-1925. Længslernes Bog – udgivet af Martins Forlag i 1921 – var hans anden udgivne bog, om hvilken pressen bl.a. skrev: »… Imellem de unge københavnske Digtere indtager Tom Smidth en særlig Stilling. Blandt mange akademisk formfuldendte Vers, der svæver midt ude i Stemningernes Verdensrum, finder man et bredt anlagt, morsomt Digt om den internationale Københavnerinde fra Krigstidens Guldalderperiode, Dora, født i Sverrig, boende i København, underholdt af Bourgogne, Tyrkiet og Alverdens Mænd.« Helge Meyer i Nationaltidende 18. oktober 1922

Yderligere informationer