Ledelse i Morgen. Nr. 5. Februar 2017. 20. årgang. Tema: Uddannelsesledelse i en reformtid

Af: Sophie Holm Strøm, Lasse Reichstein, Stine Elverkilde, Jens Linder

Læseprøve

Beskrivelse

Dette nummer af tidsskriftet "Ledelse i Morgen" indeholder følgende artikler: Skoleledelse i krokodillens gab – at effektivisere og innovere Af Sophie Holm Strøm Det forventes i dag, at pædagogiske ledere skal effektivisere, finde besparelser og samtidig producere mere og bedre for færre ressourcer. Baseret på en undersøgelse på seks gymnasier kommer denne artikel med bud på, hvordan uddannelsesledere kan være effektive og innovative på samme tid. Det sker bl.a. via opbygningen af en samarbejdskultur og en ledelsesmæssig prioritering af kerneopgaven. Mulighedernes holdeplads Af Lasse Reichstein I denne artikel beskrives det arbejde og de vilkår, som gælder for skoler og skoleledere i dag. Samtidig gives nogle bud på, hvordan man lykkes med et komplekst job, hvor mange forventer noget af én. Artiklen gennemgår, hvordan man gennem involvering af alle skolens medarbejdere, læringsfællesskaber og fortsat faglig udvikling kan skabe en bedre folkeskole og derigennem bedre læring og trivsel for eleverne. Den synligt lærende organisation Af Stine Elverkilde Den pædagogiske praksis i dagtilbud er en del af en organisatorisk rammesætning, der rækker ud over den enkelte institution. Dagtilbud er en del af en politisk styret organisation, der i samspil med forvaltningen omsætter eksterne vilkår og ønsker til konkret praksis. Denne artikel, der er et uddrag af Stine Elverkildes nye bog, viser, hvordan en kommune har anvendt Synlig Læring til at forstærke arbejdet med at skabe pædagogisk kvalitet. New Public Management – en fejlagtig dødsdom? Af Jens Linder New Public Management har igennem en årrække været prügelknabe og er af flere forsøgt erklæret død. I denne artikel gennemgås tre af de vigtigste forhold omkring implementeringen af New Public Management, og der gives eksempler på, hvordan ledere i det offentlige har tænkt nyt og arbejdet med at øge kvalitet og effektivitet. Derudover præsenteres overvejelser om, hvordan man kan komme tilbage på kursen med New Public Management.

Yderligere informationer