Mit barn - mit ansvar

Af: Ole Bang-Larsen, Tove Rasmussen

Læseprøve

Beskrivelse

De fleste lærere og skoleledere kan nikke genkendende til, at man i skolens yngste klasser ikke umiddelbart kan gå i gang med at lære dem at læse eller skrive. Som oftest skal man først igennem en længere proces, hvor børnene skal lære at sidde stille, lytte indtil det bliver ens tur til at sige noget samt andet af samme slags. Ofte skal børnene i en vis grad opdrages af skolen, inden man kan begynde den egentlige undervisning. Tendensen bliver tydeligere og tydeligere. Dette har fået flere skoler til at melde klart ud overfor forældrene, hvad deres ansvar i forhold til barnets opdragelse egentlig er. Der er øjensynligt et behov for klarhed om, hvem der har det primære ansvar for barnets opdragelse. Pjecen er en hjælp til de forældre, som elsker deres børn og vil dem det bedste. Den er en hjælp til i vigtige situationer at træffe kvalificerede voksenvalg og til at sætte kursen for sine børn.

Yderligere informationer