Noveller

Af: Tom Smidth, Henning Smidth (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I sit relativt korte liv udgav Tom Smidth (1887-1942) fire prosaværker i bogform: Novellesamlingen: "Finmark" 1923 og romanerne: "Profeten Grootemann" 1926, "Excelsior" 1928 og "Hvor Oprør avles" 1935. Men udover disse bøger publicerede Tom Smidth i årene 1925-1942 en lang række noveller og andre prosatekster i litterære tidsskrifter og aviser: Klinte, Ung dansk Litteratur, Vild Hvede, Hvid Vinter, Aarhus Stiftstidende og Politiken. Nogle af hans længere noveller blev oplæst i Statsradiofonien af ham selv. Nærværende novellesamling indeholder samtlige skønlitterære, offentliggjorte prosatekster af Tom Smidth med undtagelse af dem, der indgår i ovennævnte fire bøger. Ligesom i "Finmark" er en del af novellerne i nærværende samling inspireret af og behandler stof fra hans finske barndom og opvækst. Andre henter deres tema fra dagligdagens små gøremål og oplevelser. Nogle behandler sociale temaer, fx fattigdom. I to monologer tegnes et portræt af "den evige jøde" Ahasverus. Atter andre er ren fiktion. Hvor en del af Tom Smidths digte kan forekomme tunge og svære at læse, er hans noveller skrevet i et letforståeligt, flydende dansk – naturligvis præget af den tids sprogbrug. I denne e-bogsudgave af Tom Smidth noveller er hans retskrivning stiltiende moderniseret.

Yderligere informationer