Nye digte

Af: Tom Smidth

Læseprøve

Beskrivelse

I sit relativt korte liv udgav Tom Smidth (1887-1942) fem digtsamlinger i perioden 1920-1925, som forlaget Laanshøj udsendte som e-bøger i 2020. Senere samme år udgav forlaget Laanshøj e-bogen Digte, som indeholdt 106 digte. Disse digte var oprindeligt trykt i litterære tidsskrifter og aviser i årene 1908-1942. I nærværende Nye digte er trykt samtlige hidtil upublicerede digte af Tom Smidth. Mange af disse digte havde Tom Smidth planlagt til udgivelse i to samlinger: Ensomme Sange fra hans studieår i Heidelberg 1908-1909 og Lejlighedsdigte uden år. 10 af digtene går igen i begge samlinger – her er trykt den seneste version af hvert af de 10 digte. Efter disse samlinger følger seks kærlighedsdigte til hans senere hustru, indledt med det oprindelige titelblad. De resterende mange digte er trykt i to grupper, daterede digte i kronologisk rækkefølge og udaterede digte i alfabetisk orden. Forfatterens retskrivning er gengivet uændret. Såvel indholdsfortegnelse som register er forsynet med links. Samtlige manuskripter findes i Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Tom Smidth tilhørte den gruppe af digtere, som efter første verdenskrig søgte den klassiske skønhed i såvel form (fx madrigal, sonet, villanelle, ritornel) som rim og også refererer direkte til de klassiske forfattere ved at nævne deres navne eller titler på deres værker. I flere episke digte skriver han urimet prosa, ofte af stort omfang. Hans sprog er præcist og indeholder en hel del fremmedord. Specielt i de tidlige digte fra Heidelberg er sproget ofte ungdommeligt friskt og med erotiske undertoner – men formen var også dengang stram. I Tom Smidths samtid blev hans digte af nogle kritiseret for at være for meget »form« og for lidt »indhold«, medens andre fremhævede en fin overensstemmelse mellem indholdet og formen. Med denne e-bog har forlaget Laanshøj – sammen med de fem tidligere publicerede digtsamlinger og Digte fra 2020 – udgivet samtlige digte af Tom Smidth.

Yderligere informationer