Nye noveller

Af: Tom Smidth, Henning Smidth (redaktør)

Læseprøve

Beskrivelse

I sit relativt korte liv udgav Tom Smidth (1887-1942) fire prosaværker i bogform: Novellesamlingen: Finmark 1923 og romanerne: Profeten Grootemann 1926, Excelsior 1928 og Hvor Oprør avles 1935. Udover disse bøger publicerede Tom Smidth i årene 1925-1942 en lang række noveller og andre prosatekster i litterære tidsskrifter og aviser. I 2020 udgav forlaget Laanshøj samtlige skønlitterære, offentliggjorte prosatekster af Tom Smidth med undtagelse af dem, der var trykt i ovennævnte fire bøger, som e-bog med titlen: Noveller. Nærværende udgave har titlen: Nye noveller, og indeholder hidtil utrykte manuskripter, der herved udgives for første gang. For Tom Smidth var det en nødvendighed, at hans noveller ikke kunne misforstås, derfor yndede han at beskrive ting helt ned i de mindste detaljer. Han var også en stor ynder af at gengive kommunikationen mellem sine personer i direkte anført tale. Novellerne er trykt i alfabetisk orden. En kronologisk rækkefølge, som ville være at fortrække, har ikke været mulig, da kun ganske få af manuskripterne er daterede. De ældste af novellerne stammer fra Tom Smidths studietid, andre er blevet til under første verdenskrig og beskriver forskellige situationer med relation til krigen. Novellerne er blevet skrevet gennem hele Tom Smidths voksenliv, hovedparten i 1920'erne og 1930'erne. I denne e-bogsudgave er Tom Smidths retskrivning stiltiende moderniseret.

Yderligere informationer