Nye realiteter skaber mental robusthed

Af: Nikolaj Juul Jakobsen, Christina Hersom

Beskrivelse

Denne artikel handler om mental robusthed i organisationer. Forfatterne peger på væsentlige risikofyldte omstændigheder og præsenterer negligerede og nyere studier om stress i en søgen efter kontekstuelle og individuelle beskyttende faktorer, der kan føre til øget trivsel. Muligheden for anderledes styrkende realiteter udfoldes dermed, og artiklen er et bidrag til en helt ny diskussion af muligheden for at opnå mental robusthed trods en fastlåst negativ arbejdslivsdiskurs.

Yderligere informationer