Resiliensperspektiver - Hvad har vi til fælles?

Af: Ida Skytte Jakobsen

Beskrivelse

Når resiliensbegrebet bliver lig med begrebet modstandskraft eller bliver italesat som individuel resiliens, kan der opstå et modsaetningsforhold til begrebet social resiliens. Men findes der individuel resiliens, som kan forstås uafhaengigt af social resiliens? Er det ikke sådan, at de to områder altid er knyttet uløseligt til hinanden?

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • Dansk Psykologisk Forlag A/S

 • 9788771852158

 • 16-03-2017

 • Psykologi, Uddannelse. Pædagogik