Seksualitet og udviklingshandicap

Af: Lena Nyborg Nansen, Kurt Sørensen, Mette Egelund Olsen, Dorte Eifer

Læseprøve

Beskrivelse

Bogudgivelsen sætter fokus på seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap. Bogen igennem beskrives seksualitet ud fra en bio-psyko-social tilgang og ud fra den grundholdning at seksualitet er en del af det at være menneske. Bogen er blevet til i samarbejde med en række faglige eksperter og kommer ind på mange facetter af seksualitetens væsen. Fra det historiske tabu til nutidigt tema og til seksualitet set i det brede perspektiv. Fra seksualpædagogik til de psykologiske aspekter. Fra sansernes betydning til effekten af medicin. Fra kønsidentitet og til den usædvanlige problematiske seksualitet. Fra børn og unges grænseoverskridende seksuelle adfærd til krænkerperspektiv og med konkret rådgivning i forhold til seksualpolitik og beredskabsplaner. Spørgsmål som hvad må, kan og skal vi hjælpe med i forhold til seksualitet besvares undervejs i bogen, der også giver stemme til fortællinger fra mennesker med udviklingshandicap og mennesker med særlige behov. Bogen henvender sig til pædagogisk og sundhedsfagligt personale og studerende, pårørende og i det hele taget alle fagpersoner med interesse i feltet.

Yderligere informationer