Skolen i Morgen. Nr. 1. September 2015. 19. årgang. Tema: Ledelse af professionelle læringsfællesskaber

Af: Lars Qvortrup, Richard DuFour, Robert Marzano, Torben Rahn Karstensen, Anne Marie Vinther, Jesper Carlsen, Michael Ahrentz

Læseprøve

Beskrivelse

Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler: Teamet som professionelt læringsfællesskab Af Lars Qvortrup Hvad er et professionelt læringsfællesskab (PLF) til forskel fra de team, vi kender i en dansk skolekontekst? Og hvorfor bliver det så væsentligt at transformere disse team til professionelle læringsfællesskaber? Artiklen her viser, hvad der kendetegner et PLF, og hvordan skoleledelsen øver en indirekte indflydelse på elevernes læring ved netop at støtte lærernes teamsamarbejde i et PLF. De bærende ideer bag professionelle læringsfællesskaber Af Richard DuFour og Robert Marzano Ophavsmændene bag begrebet professionelle læringsfællesskaber udfolder her de grundlæggende antagelser og beskriver de tre store ideer, der driver PLF-processen. De kommer således ind på, hvad et PLF er, og ikke mindst hvad det ikke er. Teamsamarbejde om hvad? Af Torben Rahn Karstensen og Anne Marie Vinther Der findes mange forskellige team på de danske skoler, men hvad samarbejder de egentligt om, og har det en effekt på elevernes læring? Artiklen her tager udgangspunkt i en case og beskriver, hvordan ledelsen kan tage de indledende skridt til at ændre teamet til at blive et professionelt læringsfælleskab med fokus på kerneopgaven. Professionelle læringsfællesskaber og 4F-modellen Af Jesper Carlsen og Michael Ahrentz I Hjørring Kommune arbejder de målrettet på at etablere det fælles skolevæsen som ét professionelt fællesskab. Til dette har de udviklet 4F-modellen, som forfatterne i denne artikel udfolder og beskriver baggrunden for.

Yderligere informationer