Tre brud i tværprofessionelt samarbejde

Af: Hasse Møller, Thomas Stuart Lindsay

Beskrivelse

Denne artikel vil på baggrund af narrative og pragmatiske genbeskrivelser samt praksiseksempler argumentere for, at der findes tre overkategorier, som bør orientere det tværprofessionelle samarbejde generelt set, hhv. problem, diskurs og handling, og at det er relationen mellem de tre kategorier, som er ganske afgørende for samarbejdets kvalitet og dermed for den betydning, samarbejdet vil få for børn og unges liv. Vi har valgt at betegne kategorierne som brud for at tydeliggøre, hvordan hver kategori principielt bryder med en eksisterende fortælling. Brud, som i den grad er med til at gøre tværprofessionelt samarbejde til en vanskelig disciplin. Videre vil det tales frem, at tværprofessionelt samarbejde bør forstås som en professionsetisk grundholdning og dermed noget helt andet end et professionelt instrument.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • Dansk Psykologisk Forlag A/S

 • 9788771852516

 • 23-10-2017

 • Psykologi, Uddannelse. Pædagogik