Trivsel og mistrivsel i et mønsterbrydende perspektiv - Præsentation af trivselslinialen

Af: Jytte Birk Sørensen

Læseprøve

Beskrivelse

"Trivsel og mistrivsel i et mønsterbrydende perspektiv - præsentation af trivselslinialen" er kapitel 7 fra bogen "Mønsterbrud i opbrud". Kapitlet indeholder følgende: - Fra et ”du er” til et ”vi kan” - Trivselslinealen - Mønsterbrydning og kontakt - Socio-emotionelle kompetencer - Trivsel - God trivsel - Selvværd - Socialitet og empati - Sprog - Biografisk præsentation - Observation af mistrivsel - Skrøbeligt selvværd - Om mangel på socialitet og empati - Om mangel på sprog - Diffus biografisk repræsentation - Psykisk reaktans - Video som et nødvendigt redskab Omdrejningspunktet for bogen "Mønsterbrud i opbrud" er mønsterbrydning, men som det vil fremgå, er mønsterbrydning et mangesidet og måske tvivlsomt begreb. I flere af bogens kapitler er selve mønsterbryderbegrebet til diskussion – for hvad karakteriserer "en mønsterbryder"? Er det at få en længere uddannelse end egne forældre nok til at kalde sig mønsterbryder? Giver begrebet overhovedet mening?

Yderligere informationer