Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

Af: Torkil Høg

Beskrivelse

Bogen henvender sig til praktikere, herunder de mange ordregivere, der befatter sig med udbudsforretninger, og rådgivere, der vejleder herom.Bogen indeholder en gennemgang af det lovgrundlag og den praksis, der har særlig betydning for bedømmelsen af erstatningssager, der udspringer af overtrædelser af udbudsreglerne. Bogen drejer sig særlig om de erstatningsretlige problemstillinger i forbindelse med overtrædelser af EU's udbudsregler og tilbudsloven.Bogen tager udgangspunkt i de enkelte erstatningsbetingelser, og der er ved gennemgangen lagt særlig vægt på at redegøre for praksis fra domstolene og Klagenævnet for Udbud. Bogen indeholder også en gennemgang af de krav, som EU-retten stiller til nationale myndigheders (herunder de danske domstoles og Klagenævnet for Udbuds) behandling af erstatningssager med udspring i EU-udbudsretten.Torkil Høg er advokat hos Lett Advokatfirma og har i lighed med en række af advokatfirmaets øvrige advokater i en årrække rådgivet offentlige myndigheder og private virksomheder om konkurrence- og udbudsret, herunder EU's udbudsregler og tilbudsloven.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 235

 • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 • 9788757492255

 • 01-12-2005

 • Forfatningsret og statsret: generelt