Udenfor - Børns oplevelser af nederlag i skolen

Af: Carina Henriksson, Anna Garde (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

Hvordan kan vi forstå børns oplevelser af nederlag i skolen? Og hvordan kan vi bruge den viden i en pædagogisk kontekst? I denne bog giver forfatteren sine bud på veje til at opnå en dybere forståelse af de elever, som oplever at falde udenfor i skolen. Gennem elevernes egne beskrivelser af øjeblikke, hvor de følte, at de mislykkedes i skolen, bliver det klart, at spørgsmålet om nederlag i skolen ofte ikke handler om elevernes kognitive viden og evner - eller mangel derpå - men om de pædagogiske relationer og situationer i klasselokalet. Elevernes oplevelser skildrer blandt andet skuffelse, ensomhed, skam og følelsen af at blive marginaliseret og være værdiløs. Ved at italesætte disse temaer maner forfatteren til refleksion og eftertænksomhed i den pædagogiske praksis. Den professionelle må se bag om den problematiske adfærd og have hele elevens hverdag og verden for øje for at kunne opnå en mere nuanceret forståelse af elevernes bevæggrunde. Og kun herudfra kan den enkelte lærer justere sin pædagogiske tilgang til dem. Carina Henriksson er gymnasielærer, ph.d. og lektor i pædagogik ved Växjö Universitet i Sverige. Hun er redaktør for tidsskriftet Phenomenology & Practice og international rådgiver ved International Research Center for Phenomenological Pedagogy and Teacher Development i Beijing.

Yderligere informationer