Behandling af persondata - – en kritisk kommentar

Af: Peter Blume

Læseprøve

Beskrivelse

I »Behandling af persondata« sættes lov om behandling af personoplysninger i et kritisk perspektiv. Der redegøres for de grundlæggende principper om databeskyttelse som optakt til en beskrivelse af lovens forhistorie. Herefter sættes fokus på lovens struktur, der udgør en nøgle til en forståelse af lovens enkelte bestemmelser.Efter disse 3 indledende kapitler gives der en kritisk kommentar til alle lovens væsentlige bestemmelser, idet bl.a. Datatilsynets praksis inddrages. Et gennemgående tema i denne forbindelse er en indkredsning af, hvad der egentligt er lovens formål og dermed hvilke hensyn, der betinger fortolkningen og udfyldningen af lovens regler i retsanvendelsen.Bogen afsluttes med en omtale af de udfordringer, som databeskyttelsesretten står overfor, hvorefter der i bogens sidste kapitel sættes fokus på behovet for formidling af loven med tilhørende praksis.Peter Blume, dr.jur., er professor i retsinformatik ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har tidligere udgivet en række bøger om databeskyttelsesret, bl.a. Person-oplysningsloven (2000) og Databeskyttelsesret (2000), samt ligeledes et større antal artikler i fagtidsskrifter.Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757408661

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 338

 • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 • 9788757490565

 • 07-05-2010

 • Jura