Udlændingeret

Af: Ida Elisabeth Koch, Nina Marie Lassen, Henrik Thomassen, Jens Vedsted-Hansen, Pernille Breinholdt Mikkelsen, Gunnar Homann, Lone Birgitte Christensen, Kim Ulrich Kjær, Kira Halberg

Læseprøve

Beskrivelse

Siden 2. udgaven af "Udlændingeret" udkom i 2000 har markante ændringer i de politiske hensyn på udlændingeområdet påvirket udformningen af en række centrale bestemmelser i udlændingeloven. Bogen har derfor gennemgået en omfattende revision for at kunne give en dækkende fremstilling af den aktuelle retstilstand vedrørende udlændinges adgang til og ophold i Danmark.Foruden indgående behandling af ny lovgivning om familiesammenføring, asyl og andre former for opholdstilladelse beskriver denne 3. udgave administrativ praksis fra Udlændingestyrelsen, Integrationsministeriet og Flygtningenævnet samt domstolspraksis, navnlig i udvisningssager. Endvidere gennemgås de seneste ændringer i betingelserne for opnåelse af dansk statsborgerskab. EU-harmoniseringen af asyl- og indvandringspolitikken, som på forskellig vis påvirker dansk udlændingeret, er ligeledes omtalt.Bogen henvender sig både til studerende og til praktikere i forvaltningen, domstolene, advokatsektoren og organisationsverdenen, som beskæftiger sig med juridiske spørgsmål i relation til udlændinge.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • DRM-beskyttet

  DRM-beskyttet

 • 908

 • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 • 9788757491708

 • 07-05-2010

 • Immigrationsret