Anakreons digte

Af: Anakreon, Christian Sand (redaktør), Frederik Schaldemose (oversætter), Simon Meisling (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

ANAKREONS DIGTE er en samlet udgave bestående af Simon Meisling (1787-1850) og Frederik Schaldemoses (1783-1853) oversættelser af de anakreontiske digte fra henholdsvis 1826 og 1824. Gennem tiden har Meislings oversættelse været den mest populære. Imidlertid er Schaldemoses oversættelse mere omfattende, og den indeholder kvaliteter, der gør, at den også bør ofres opmærksomhed. Den nærværende udgivelse bringer derfor begge oversættelser.

Fra hellenistisk til tidlig kristen tid er der i alt bevaret omkring 60 imitationer (Anakreontika) over Anakreons digte. DE ANAKREONTISKE DIGTE stammer for hovedpartens vedkommende fra et håndskrift fra det 9. eller 10. årh. af en ukendt kompilator. Digtene er ikke skrevet af den arkaiske digter ANAKREON (570-485 f.Kr.) fra Teos på Lilleasiens vestkyst, men er samlet på baggrund af forskellige mindre samlinger. Der er mestendels tale om langt senere produkter, som for nogles vedkommende stammer fra romersk tid eller muligvis er af endnu senere dato.

Foruden smædedigte og epigrammer består DE ANAKREONTISKE DIGTE meste af korte solosange til lyrespil, beregnet til opførelse ved symposier. Samlingen er komponeret som forskellige variationer over de samme grundtemaer: vin og elskov; ungdommelig ynde i kontrast til alderdommens svøbe; det sejrsbekransede hår kontra den skaldede isse; tilværelses timelighed stilles over for glæden ved livet. DE ANAKREONTISKE DIGTE fungerer på den måde som forlæg for eller fungerer i umiddelbar forlængelse af 'Carpe diem'-ideologien, som den formuleres af den romerske digter Horats.

ANAKREONS DIGTE foreligger nu som en samlet digitaludgave med søgbart indeks og noter af Simon Meisling og Frederik Schaldemoses oversættelser af de anakreontiske digte fra henholdsvis 1824 og 1826.

Type: E-bog
Filformat: ePub 3.0
Sideantal: 144+54
Sprog: Dansk
Udgivet: 18. marts 2015
Forlag: Halkyon
ISBN: 9788793276260

Læseprøve

Sammenlign pris

Yderligere informationer