Flexvidere - Fleksible tankegange om studier og undervisning efter to år med FlexVid

Af: Annette Fiskaali, Bethina Kuhr, Bodil Christensen, Camilla Gyldendahl Jensen, Charlotte Heigaard Jensen, Elisabeth Lauridsen Lolle, Frank Olsen, Hanne Nissen Bøgesvang, Palle Rasmussen, Steen Nielsen, Susanne Dau, Susanne Hjorth Hansen, Søren Bülow Nissen, Hans Jørgen Staugaard, Karen Kirstine Johnsen, Karina Astrup Skjølstrup Larsen, Louise Bach Jensen, Maria Hartman Nielsen, Marianne Skov Laursen

Læseprøve

Beskrivelse

”Flexvidere” har som arbejdstitel haft ”FlexVid Bog 2”, fordi det er en opfølgning på den tekstantologi, vi udsendte i første fase af projekt FlexVid, et forsknings og udviklingsprojekt om fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser med udstrakt anvendelse af digitale medier. Udgivelsen fra oktober 2012 kaldte vi som undertitel ”– Skitser fra tegnebrættet”, og her beskrev vi, hvad vi gerne ville nå frem til generelt og med fire uddannelser på UCN som eksempel. Uddannelserne til bygningskonstruktør, folkeskolelærer, markedsføringsøkonom og radiograf har fra august 2012 til juni 2014 arbejdet på at implementere de modeller for fleksible arbejdsformer, som blev beskrevet i Bog 1 på hvert af de fire førsteårs hold, som begyndte i august 2012, kaldet FlexVid-hold. Med udgangspunkt i FlexVid-holdene har vi undervejs arbejdet på at anvende de vigtigste principper for arbejdet på andre hold og i andre uddannelser, og denne bog indeholder, foruden overvejelser om de første to års arbejde på FlexVid-holdene, eksempler på, hvordan man på andre hold og i andre uddannelser arbejder med blended learning, forhåbentlig til inspiration for endnu flere undervisere og studerende i og uden for UCN. Håbet er, at de konkrete eksempler, erfaringer og overvejelser kan bruges af undervisere og ledere, ikke bare på UCN, men på videregående uddannelser i det hele taget.

Yderligere informationer